خدا مرد و زن را به داشتن حیاتی فراخوانده است که نه در خارج از چهارچوب شریعت تورات، بلکه در پاکدامنی و با قلبی مملو از محبّت او باشد. این باید مکاشفه ای از خدا در قلب شما باشد.

تیر نجات خدا که از یک کمان شلیک شده است

حال، یک ردیف طولانی از پادشاهان را داریم. اَخاب، آن نابکار، با کمان مضروب گردیده و کشته شد، و ایزابل زمانیکه قصد معاشقه و – و یا رقص را داشت از اتاق به بیرون انداخته شد. یا یِیهو، زمانیکه می تاخت، حرمسرایان را واداشت تا ایزابل را از پنجره به شوارع بیندازند.

می دانستید؟ خیمه ی حیات، بگذارید به شما بگویم. دیدن بعضی از شما زنان که شروع کرده اید به آرایش کردن و این قبیل امور مانند سایر زنان دنیا، آن روز که در خیابان قدم می زدم و شاهد اینها بودم مرا تا سرحد مرگ برد. ببینید، در کتاب مقدّس تنها یک زن هست که خود را آرایش می کرد. زنی که این کار را می کرد، خدا او را خوراک سگان نمود. پس وقتی شما این کار را می کنید، یادتان باشد، خدا شما را به یک تکّه از گوشت سگ برمی گرداند.

کلیسا و شرایط آن  جفرسون ویل 0805  56

60. امّا امروز، اوه خدای من. با یک وسیله ی پودر زنی و یک جعبه ی آرایش و یک دامن کوتاه راه می افتند درخیابانها و خود را مسیحیانی می خوانند که دارای روح القدس هستند. اوه خدای من، این رسوایی است. اوه، شما می گویید: « ولی من به زبانها صحبت کرده ام » بله، و شریر هم همینکار را می کند. « اوه، من در روح فریاد زده ام » و شریر هم این کار را می کند. شیطان می تواند همه چیز را تقلید و جعل کند به جز محبّت، او قادر به تقلید و جعل نمودن محبّت نیست. بله.

کلیسا و شرایط آن  جفرسون ویل 0805  56

131. « زمانیکه مجبور باشم خود آنجا بایستم، برادرم رفته است، شبانم رفته است، مادرم، پدرم، همسرم و فرزندانم همه رفته اند، اوه خدایا، آنوقت می خواهم چه کنم خداوندا؟ می خواهم چه کاری انجام دهم؟ و این شاید همین امشب قبل از غروب آفتاب باشد. امّا من می خواهم چه بکنم؟ چه کاری می توانم انجام دهم؟ اوه مسیح، اکنون برای تو می ایستم. امروز انتخاب خود را انجام می دهم. همه چیز را تباه می کنم. تمام حرفهایم در مورد دیگران، تمام خشم خود، تمام تمایزها و همه چیز را. من را با محبّت اصلاح کن خداوندا. هرچه دارم را از من بردار. فقط من را برگیر خداوندا. من – من – من می خواهم در خانه ی تو باشم. می خواهم اصلاح گردم. می خواهم تمام خودخواهی، غرور و هرچیز دیگر الآن از من برداشته شود. سپس می خوام مانند یک برّه ی اصلاح شده برای تو بایستم. قصد دارم تا همه چیز را، هرچه را که لذّت و خوشی می خوانند، خوشی حیات را، تمام رقص ها، تمام مهمانیها، تمام آن لباسهای مبتذل، آرایشها، لاکهای ناخن، ماتیک های لب، تمام این بی تفاوتی هایی که من را مانند دنیا ساخته است را کنار بگذارم. تو گفتی مانند دنیا رفتار نکنید. حتّی با دنیا ارتباط نداشته باشید. از میان آن خارج شوید.اوه خدایا، کمکم کن. امروز من را اصلاح کن. مثل یک برّه من را برگیر. بگذار تا گنگ باشم، دهان من را باز نکن، هیچ نگویم، فقط بایستم تا اصلاح شوم. »

شام عروسی  شیکاگو    1006  56

E18  .  حالا، اگر – اگر آیزنهاور برایتان دعوت نامه می فرستاد چقدر خوشحال می شدید. یک چیز دیگر، فکر نمی کنم که بعنوان اهانت به آیزنهاور با پوشیدن آن لباسهای چرب و کهنه ی خود به آن مهمانی می رفتید. اینطور فکر نمی کنید؟ با تمام آن کثیفی، آن کفشهای نامناسب و صورت پرمو و اصلاح نشده یا چیزی شبیه این … نمی رفتید بگوئید: « هِی ببین، می خواهم چیزی به تو بگویم، آیزنهاور [ برادر برانهام تُف می اندازد] » به من گفت که به مهمانی بیایم [ برادر برانهام دوباره تُف می اندازد] و گفت که …. » این برای آقای آیزنهاور باعث شرمساری بود.

خوب، شما که ادّعا می کنید به شام عروسی دعوت شده اید، و با آن آرایش ها به خیابان می روید و مانند دنیا رفتار می کنید، سیگار می کشید و مشروب می نوشید و این قبیل امور، این چقدر بیشتر مایه ی شرمساری است؟ اگر به شام عروسی می روید خود را طاهر سازید. خودتان را مرتب کنید. نمی خواهید از آن خارج شوید و این کار را بکنید. می بینید؟ طوری رفتار کنید که…

اعتقاد دارم اگر… اگر واقعاً دعوت شده اید و آن را پذیرفته اید، این کار را خواهید کرد. می توانید تصوّرش را بکنید؟ خدای من، تمام کثیفی های زیر ناخنم را تمیز کرده ام و سایر چیزهای دیگر. همه ی چیزهای دیگر که به شما چسبیده است را کنار بگذارید « بگذارید هر بار و گناهی که شما را به آسانی مضطرب می سازد کنار بگذاریم تا بتوانیم با بردباری در نبردی که پیش روی ماست نگاهمان به بانی و تکمیل کننده ی ایمانمان باشد » اوه خدای من، چه نمونه ای به ما داده است. پس ما باید چه کار کنیم؟ داریم به جایی می رویم. به شام عروسی.

عطایای خدا همیشه جایگاه خود را می یابند     1222  63

140. دعا می کنم که امشب هر مرد، پسر و یا دختر عاقلی که اینجاست…. مرد و زن آنقدر عاقل باشد که امشب کارهای دنیا را کنار بگذارند و از این به بعد دیگر هرگز به سمت آن بازنگردند. بعد از گذشت این روز و شب، دیگر هرگز به سمت اعمال دنیا بازنگردند، بلکه حکیم و عاقل باشند و صدایی که امشب آنها را واداشته تا دستهای خود را بلند کنند و بگویند: « بله، من عطایای خداوند را می خواهم »… باشد تا همان که آنها را واداشته تا دستهایشان را بلند کنند، امشب آنها را با مرگ، تدفین و قیام خویش هویّت بخشیده و روح القدس را بدیشان عطا کند. باشد تا آنها از اعمال دنیا کناره گیرند.

141. باشد تا این زنان در اینجا خداوندا، که دوران سختی را در هماهنگی با دنیا داشته اند، بگذارند تا موهایشان رشد کند، مثل خانمها لباس بپوشند و این آرایشها را پاک کنند، این چیزهای غیر واقعی و مصنوعی که نمایانگر….به نوعی آنها را بعنوان کسانی هویّت می بخشد که سلامت ندارند را کنار بگذارند، آنها… و باشد که امشب، این نور اسرارآمیز که باعث شود آنها دستان خود را بلند کنند خداوندا، بگویند: « خداوندا، امشب می خواهم که امور دنیا را ترک کنم. »

این طلوع آفتاب است – جفرسون ویل m 0418  65

212. بعضی ازشما افراد که می ترسید سایر زنان بخاطر داشتن موهای بلند و یا ترک کردن آن آرایش ها به شما بخندند؛  یا شما مردانی که می ترسید فرقه هایتان وقتی جماعت خود را با تعمید کتاب مقدّسی تعمید می دهید بیرون بیندازند، بهتر است خود را در یک بالاخانه حبس کنید تا آن قوّت بر شما بیاید. درست است.

213. این، شاگردان را تغییر داد. به آنها جان بخشید. آنها را متفاوت ساخت. از آن به بعد آنها افرادی تبدیل شده بودند. این به آنها جان بخشید، از یک حیات قدیمی بعنوان یک ترسو و بزدل تا به شباهت شیر سبط یهودا. آنها با شهادت مواجه شدند، در آتش افکنده شدند، به چاه شیران انداخته شدند، دیگر ترسو و بزدل نبودند. مرگ هیچ ظفری بر ایشان نداشت. قوّت با آنها بود. این جسم فانی آنها را تبدیل نموده بود.

صافی ذهن یک ……. E 0822  65

87. توجّه کنید. ولی هنگامیکه یک زن می خواهد موهای کوتاه داشته باشد یا آرایش کندو یا هرچیز دیگر، به راحتی می تواند از یک فیلتر پنطیکاستی به سمت موت حرکت کند. چون…. چون می گوید: « خوب، این که ضرری ندارد »

« اگر دنیا و یا امور آن را دوست دارید بخاطر این است که محبّت خدا در شما نیست. »

88. در اثر این روح، او با چیزهایی که از خدا نیست و برخلاف کلام خداست جان خویش را تباه می سازد. این می تواند از طریق سلیقه باشد، می بینید،سلیقه…. می تواند به افکار خطور کند، از طریق استدلالات،  « هیچ ضرری ندارد. من امتحان کرده ام، احساس می کنم که این مناسب است » آن زن می تواند به همین صورت ادامه دهد، اگر از آن نوع جان باشد. این نشانگر آن است که او از صافی خدا عبور نمی کند.

امّا اگر موهایش را کوتاه کرده باشد، آرایش کند، لباسهای کوتاه یا شلوار بپوشد، مانند مردان رفتار نماید، یا این دامن های کوتاه و هرچه که اسمش را می گذارند را بپوشد و برای دنیا زیست کند، روح خدا او را متوقّف می کند. نمی تواند از آن عبور کند. خیر قربان. در همان ابتدا متوقّف خواهد شد.

وقایع مدرن با نبوّت آشکار گشته اند  1206  65

313. شما نوجوانان، آیا می خواهید درست مانند این دسته ی بزهکارانی باشید که در خیابانها هستند؟

314. خواهر، آیا می خواهی موهای کوتاهی داشته باشی در حالیکه در نزد خدا این افتخار و عزـ شماست که موی بلند داشته باشی؟     « این باعث عار اوست که موهای خود را کوتاه کند » آیا شما این دامن های کوتاه و این چیزهایی که امروز آنها می پوشند را می پوشید، این…. این لباسهای غیر اخلاقی که در خیابانها با آن بدن خود را به نمایش می گذارند؟ می دانستید که هر مردی در آن شرایط به شما نگاه کند در قلب خویش مرتکب عمل زنا شده است؟ و شما خود را به آن صورت نمایش می دهید. شما زنان، می دانستید که در سرتاسر کتب مقدّس تنها یک زن بود که خود را آرایش می کرد؟ و خدا او را خوراک سگان نمود. ایزابل، نامی که از دوران خویش بخاطر اعمالش منفور بوده است. می دانید این ایلیّا بود که آن را تقبیح کرد و او را به خروج از آن وضعیّت فراخواند؟ آیا می دانید این هیرودیس بود که یوحنّای تعمید دهنده به سراغش رفت؟ شما… شما نمی خواهد که مانند آن امور هالیوودی دنیا باشید. « اگر خواستار جهان باشید یا امور دنیوی را دوست بدارید، محبّت خدا در شما نیست. »