در این بروشور ما به مختصری از زندگی برادر ویلیام ماریون برانهام اشاره خواهیم کرد. تنها نگاهی خواهیم داشت به خدمتی که در سرتاسر جهان شناخته شد ولی برای دنیا ناشناخته بود.

...ادامه مطلب

این سوالات رو از طریق یکی از برادران در پاکستان که قرار بود با گروهی از شبانان تثلیثی ملاقات داشته باشد دریافت کردم.  این سوالات قبل از جلسه به او داده شده بود و او با من تماس گرفت تا در این مورد کمکش کنم، در ذیل می‌تانید پرسشها و پاسخها را بخوانید.

...ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نوایمانان بسیار حیاتی است که اصول ایمان مسیحی را یاد بگیرند. ما تنها به‌واسطه‌ی یک اعتراف، مسیحی نیستیم. ما به‌واسطه‌ی زندگی روزانه خود، بعنوان مسیحیان شناخته می‌شویم. مسیحیان شاگردان عیسی مسیح هستند. "به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبّت یکدیگر را داشته باشید." [1] زندگی ما و محبتی که نسبت به یکدیگر داریم، نشان خواهد داد که ما مسیحی هستیم. ایمان کتاب‌مقدّسی با رشد، صمیمیت و اشتیاق مشخص شده است. "چون اطفال نوزاد، مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید." [2] به عنوان یک نوایمان پطرس شما را یک «نوزاد» توصیف می‌کند. به این خاطر که، توسط کلام و روح خدا دوباره متولد شده‌اید.

...ادامه مطلب

 

اراده‌ی کامل خداوند این است که دو ایماندار استوار، برای یک عمر به هم بپیوندند. تعهّدی که ما در ازدواج می‌دهیم، پیمانی است که در حضور خدا وارد آن می‌شویم و تا مرگ به یکدیگر متعهد می‌شویم. برای ایمانداران هرگز دلیلی برای طلاق وجود ندارد. 

...ادامه مطلب

در این کتاب می‌خواهم نشان دهم که کتاب‌مقدّس به ما فروتنی را تعلیم داده و برای پیروی از آن یک استاندارد به ما می‌دهد؛ درحالی‌که حقیقت دارد عهد جدید، رفتار قانونی و کنترل شده را تشویق نمی‌کند. در عهد جدید، روح خدا در قلبمان برای ایجاد شناخت خداوند و اطاعت از اراده‌ی او کار می‌کند. خداوند در کلامش همچنین به ما نشان می‌دهد که چگونه رفتار کنیم و زندگی روزانه‌مان را بگذرانیم. اگر تعالیم کتاب‌مقدّس را برای پیروی از راه های خود رد می‌کنیم، بسیار واضح است که نیاز داریم چیزهایی را در زندگی مان درست کنیم و به صدای روح خدا در کلامش گوش فرا دهیم.

 

...ادامه مطلب