•   کاهن اعظم برای لباس، مو، ریش و رفتار خود دارای قواعدی خاص بود.
•   از دنیا جدا شده و برای خداوند وقف شده بود.
•   ذرّه ذرّه ی زندگی ما باید بیانگر حضور خدا و خدمت به خدا باشد.
•   خداوند را به جلال اسم او تمجيد نماييد. خداوند را در زينت

    قدّوسيت سجده كنيد. (مزامیر 29 : 2 )

•   ما بعنوان ایماندار فرمان داریم تا خداوند را در زینت قدّوسیت

    و جلال پرستش نماییم.